menu
nagłówek | header | image

Streszczenia

Streszczenie referatu w języku polskim oraz angielskim zawierające tytuł, autora, afiliacje, e-mail autora, o objętości do 250 wyrazów w postaci: edytor Microsoft Word 2010 lub starszy, Times Roman CE 12 pt, marginesy 3 cm, interlinia 1,5: tytuł, 2 linie wolne, autor, afiliacja, email autora korespondującego, dwie linie wolne, tekst streszczenia

Streszczenia w postaci elektronicznej w zależności od Konferencji prosimy przesłać do dnia 30 maja 2021r na adresy:

aktualizacja: 2021-06-03