menu
nagłówek | header | image

Program

czwartek, 23.09.2021 r.

09:00
Powitanie
09:05
Otwarcie
09:10
Wręczenie statuetek „Kryształowe Ucho”
WSTĘP
prof. dr hab. Leszek Kubisz, dr hab. n. med. Dorota Hojan-Jezierska
09:15-09:30
100 lat postępów fizyki - świat i Poznań
prof. dr hab. Henryk Drozdowski
09:35-9:50
Poznańska fizyka lekarska po II wojnie światowej
prof. dr hab. Anita Magowska
09:50-10:00
O Stanisławie Kalandyku i Tadeuszu Tucholskim, czyli fizyka w medycynie i wojskowości
dr hab. Anna Marcinkowska-Gapińska
10:00-10:10
Pięćdziesięciolecie działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej Katedry Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu - wspomnienia
prof. dr hab. Feliks Jaroszyk
10:10-10:30
Przerwa kawowa
10:30-10:45
Od fizyki do audiologii i foniatrii
prof. dr hab. Andrzej Obrębowski
10:45-11:00
Historia i perspektywy protetyki słuchu
prof. dr hab. Edward Hojan
11:00-11:15
Optometria i jej rozwój w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
prof. dr hab. Bogdan Miśkowiak
11:15-11:30
Fizyka w onkologii
prof. dr hab. Julian Malicki
11:30-11:45
„Fizyka” w służbie chirurgii naczyniowej i angiologii
prof. dr hab. Marcin Gabriel
11:45-12:00
Wykorzystanie magnetostymulacji zmiennopolowej w fizjoterapii - analiza piśmiennictwa
dr hab. Monika Grygorowicz
Zakończenie Sesji Historycznej
12:00-12:45
Lunch
Biofizyka a Medycyna Protetyka Słuchu w Medycynie
 
Sesja 1 - Biomechanika
Prowadzący: Monika Grygorowicz, Hanna Trębacz
12:45-13:15
Wykład na zaproszenie: Heart rate asymmetry - from time series analysis to a physiological phenomenon
Przemysław Guzik, Jarosław Piskorski (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu) - notka o Prof. Przemysławie Guziku
13:15-13:30
Stabilność posturalna kobiet w okresie wczesnej starości diagnozowana za pomocą dynamicznej posturografii komputerowej
Grażyna Olchowik, Agata Czwalik, Bartłomiej Kowalczyk (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
13:30-13:45
Wykorzystanie hemoreologii do oceny klinicznej skuteczności magnetostymulacji
Anna Marcinkowska-Gapińska (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
13:45-14:00
Badania właściwości mechanicznych skóry - przegląd możliwości i przykładowe badania
* Anna Iwanek, Krzysztof Białkowski, Dominika Galli, Julia Obersztyn, Julia Gólska, Marika Młynarczyk, Weronika Kawałkiewicz (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
14:00-14:10
Platforma e-learningowa Mastering Physics wydawnictwa Pearson
Małgorzata Heydel-Pobojewska (Wydawnictwo Pearson)
14:10-14:20
Wpływ właściwości tiksotropowych i lepkospręzystych krwi na funkcjonowanie układu krążenia
* Marta Czech, Wojciech Droździel, Michał Fornalik, Anna Małkiewicz, Mateusz Zawileński, Anna Marcinkowska-Gapińska (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
14:20-14:30
Hemoreologia mikrokrążenia noworodków - wybrane aspekty kliniczne
* Ewa Wysocka, Maria Wysocka, Anna Marcinkowska-Gapińska (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
14:30-14:40
Zmiany w parametrach hemoreologicznych w przebiegu COVID-19
* Anna Słowińska, Dominika Kopczyńska, Ewa Wysocka, Anna Marcinkowska-Gapińska (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
14:40-14:50
Leki stosowane w terapii COVID-19 i ich wpływ na lepkość krwi
* Dominika L. Kopczyńska, Ewa Wysocka, Anna M. Słowińska, Anna Marcinkowska-Gapińska (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
14:40-15:15
Przerwa kawowa / Sesja posterowa
14:55-15:15
Sesja posterowa - ocena plakatów przez komisje
* Sesja Młodych Badaczy
15:30-17:00
WARSZTATY
Warsztaty HIFU - zogniskowana fala ultradźwiękowa; monopolorana, modulowana radiofrekwencja - aspekty prezentowanych technologii w zabiegach przeciwstarzeniowych skóry
Prezentacja aparatury medycznej z zakresu medycyny estetycznej i kosmetologii opartej na technologii HIFU oraz monopolarnej, modulowanej radiofrekwencji. Aparatura wykorzystuje innowacyjną technologię kontroli termicznej każdorazowego impulsu koagulacji HIFU, umożliwiając emisję energii na różnych głębokościach tkanki: 1,5mm, 3mm, 4,5mm, 6mm, 9mm, 11mm; w tym warstwy powięziowo-mięśniowej. Monopolarna, modulowana radiofrekwencja umożliwia z kolei warstwową modyfikację termiczną skóry opartą o szeroki zakres częstotliwości w przedziale 400 kHz - 1 MHz.
Warsztaty przewidują zapoznanie się z najnowszymi technikami i protokołami zabiegowymi w zakresie prezentowanych technologii, jak również możliwość skorzystania z wybranego zabiegu w charakterze modela/modelki.

Karolina Marcinkowska - BIOTEC Lasers Polska
Seminarium reologiczne - Great people | Great instruments - Pomiary reologiczne z jednoczesnym obrazowaniem mikroskopowym
Rafał Flamholc, Damian Grzywiński - Anton Paar Poland
Warsztaty - Igłoterapia i elektroigloterapia wleczeniu dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego związanych z obecnością punktów spustowych
Małgorzata Chochowska, Krzysztof Rujna, Agnieszka Woelke (Akademia Wychowania Fizycznego Poznań, Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu)
19:00
BANKIET

piątek, 24.09.2021 r.

09:00-11:20
Sesja 2 - Biomechanika stawu skroniowo-żuchwowego
Prowadzący: Teresa Matthews-Brzozowska, Grażyna Olchowik
09:00-09:45
Wykład plenarny - Patient-specific Groningen temporomandibulair joint prosthesis
Fred Spijkervet (University Medical Center Groningen (UMCG), the Netherlands) - notka o Fred Spijkervet
09:45-10:00
The multispecialist problem of physical diagnostic methods and the use of physiotherapy in the treatment of functional disorders of the masticatory system
Danuta Lietz-Kijak, Łukasz Kopacz, Adam Andrzej Garska (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
10:00-10:10
On some disturbances in temporomandibulair joint detected by laser Doppler vibrometry
Weronika Kawałkiewcz, Jerzy Sokalski, Leszek Kubisz (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
10:10-10:25
Changes of the condylar head following orthognathic surgery
Artur Matthews-Brzozowski (Department or Oral and Maxillofacial Surgery. Medical Centre Leeuwarden, Leeuwarden, The Netherlands)
10:25-10:40
Malignant tumours of temporomandibular joints
Oskar Komisarek (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
10:40-11:00
Przerwa kawowa
11:00-11:10
Rehabilitation of temporomandibular joint dysfunctions in children with posture and bite disorders
Przybylska P., Kopczyński P., Borek J., Matthews-Brzozowska T., Malak R., Samborski W. (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
11:10-11:20
Disorders in the temporomandibular joints in people practicing martial arts
* Piotr Tuczyński, Damian Taczkowski, Renata Śleboda, Maja Matthews-Kozanecka, Przemysław Lubiatowski (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
11:20-13:00
Sesja 3 - Kolagen i biopolimery
Prowadzący: Danuta Lietz-Kijak, Anna Marcinkowska-Gapińska
11:20-11:50
Wykład na zaproszenie - Materiały na bazie mieszanin kolagenu z innymi biopolimerami do potencjalnych zastosowań biomedycznych i kosmetycznych
Alina Sionkowska (Uniwerystet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu) - notka o Prof. Alinie Sionkowskiej
11:50-12:05
Porównanie kinetyki procesu denaturacji termicznej kolagenów typu I, III IV
Hanna Trębacz, Angelika Barzycka, Agnieszka Szczęsna (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
12:05-12:15
Nowe formy hemoglobiny w erytrocytach traktowanych nanocząsteczkami Ti02 i funkcjonalizowanymi wielościennymi nanorurkami węglowymi
M. Peter, J. Kiecana, A. Siniarski, G. Gajos, J. Korecki, K. Burda (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków)
12:15-12:25
Wpływ kwasu laktobionowego na właściwości filmów chitozanowych
Sandra Gajewska, Alina Sionkowska, Olga Zavyolova (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)
12:25-12:35
Wpływ otoczenia wodnego na stabilność cząsteczek elastyny i kolagenu w badaniach metodą kalorymetrii skaningowej
Angelika Barzycka, Hanna Trębacz (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
12:35-12:45
Dlaczego wysokie stężenie cholesterolu jest korzystne dla błon komórek włókien soczewki oka?
Justyna Widomska, Witold K. Subczyński
12:45-12:55
Poloksametr 188 - wszechstronny lek czy źle ulokowane nadzieje?
Alicja Szołna-Chodór, Bronisław Grzegorzewski (Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)
13:00-13:40
LUNCH
13:40-14:40
Sesja 4 - Pola elektromagnetyczne
Prowadzący: Alina Sionkowska, Leszek Kubisz
13:40-13:50
Effect of low frequency magnetic field (LFMF) on germination and seedling performance of Komatsuna (Brassica rapa L. var. nipposinica) seeds
Xia Xianzong, Aspen Orynbayev, Dorota Hojan-Jezierska, Gregorio Padula, Anna Gałczyńska, Roman Hołubowicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
13:50-14:00
Analysis of the relationship between dmft index and the occurrence of caries in the first permanent molars, diagnosed using near infrared and visual-tactile methods
* Paulina Strzelecka, Elżbieta Kubala, Helena Gronwald, Piotr Skomro, Danuta Lietz-Kijak (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
14:00-14:10
The influence of electromagnetic field and high-energy light on the values of selected parameters of saliva
* Elżbieta Kubala, Paulina Strzelecka, Helena Gronwald, Piotr Skomro, Danuta Lietz-Kijak (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
14:10-14:20
Zaawansowanie techniki mikroskopii optycznej
Michał Cyrankiewicz, Maciej Bosek, Tomasz Wybranowski, Blanka Ziomkowska, Marta Napiórkowska, Stefan Kruszewski (Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)
14:20-14:30
Znaczenie i wykorzystanie fotopowielaczy we współczesnych dziedzinach nauki oraz branży przemysłowej
Anna Zając-Woźnialis, Anna Marcinkowska-Gapińska (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
Podsumowanie i zamknięcie Sympozjum
 
SESJA POSTEROWA - ciągła - początek 23.09.2021 godz. 9:00
1
Ocena wielkości modelowym liposomów oraz metod inkorporacji ligandu za pomocą technik rozpraszania światła i korelacji fluorescencji
(The evaluation of model liposomes’ size and ligand incorporation methods by the light scattering and the fluorescence correlation technics)

* Małgorzata Lobka, Jacek Gapiński, Paulina Skupin-Mrugalska (UAM Poznań)
2
Wpływ magnetostymulacji zmiennopolowej na zawartość tkanki tłuszczowej, wody, białka, mięśni, masy kostnej u człowieka - studium przypadku
(Influence of variable field magnetostimulation on the development of fat, water,development, muscles and bone mass in humans - case study)

* Paulina Grochowska, Oliwia Kaszuba, Feliks Jaroszyk, Agata Skalska-Stochaj (PUSS Piła)
3
Rola elektroporacji i mezoterapii bezigłowej we wspomagania transportu transepidermalnego - praca przeglądowa
(The role of electroporation and needle-free mesotherapy in supporting transepidermal transport - a review)

* Oliwia Kaszuba, Paulina Grochowska, Feliks Jaroszyk, Agata Skalska-Stochaj (PUSS Piła)
4
Wpływ cyklicznych zmian temperatury na kolor wybranych kompozytowych wypełnień stomatologicznych – badanie in vitro
(Influence of cyclic temperature changes on the color of selected composite dental fillings in an in vitro study)

Helena Gronwald, Marta Prasek, Marcelina Lech, Barbara Gronwald, Kinga Kaczor-Wiankowska, Wojciech Podraza, Agata Lotarska, Danuta Lietz-Kijak, Karolina Jezierska (PUM Szczecin)
5
Modyfikacja właściwości kwasu hialuronowego dodatkami polimerów syntetycznych i naturalnych
(Modification of hyaluronic acid properties using additives of synthetic and natural polymers)

* Magdalena Gadomska, Alina Sionkowska (UMK Toruń)
6
Badanie właściwości reologicznych hydrożeli chitozanowych o potencjalnym zastosowaniu w materiałach opatrunkowych
(The study of rheological properties of chitosan hydrogels with potential application in dressing materials)

Sandra Gajewska, Alina Sionkowska, Dominika Dąbrowska-Wisłocka, Konrad Misiura, Olga Zavyalova (UMK Toruń)
7
Właściwości fizykochemiczne filmów z mieszanin chitozanu i kolagenu rybiego
(Physico-chemical properties of films based on mixture of chitosan and fish collagen)

* Katarzyna Musiał, Alina Sionkowska (UMK Toruń)
8
Charakterystyka reologiczna kompozytów biopolimerowych na bazie mleczanu chitozanu
(Rheological characteristics of biopolymeric composites based on chitosan lactate)

Katarzyna Lewandowska (UMK Toruń)
9
Effects of low frequency magnetic field (LFMF) on germination and seedling performance of Mizuna (Brassica rapa L. var. nipposinica) seeds
Anna Gałczyńska, Xianzong Xia, Dorota Hojan-Jezierska, Gregorio Padula, Roman Hołubowicz (Uniwersytet Przyrodniczy Poznań)
10
Spektrum oddziaływania fali uderzeniowej na organizm człowieka
Krzysztof Rujna, Małgorzata Chochowska, Wojciech A. Cieślikowski, Leszek Kubisz(Akademia Wychowania Fizycznego Poznań, Uniwersytet Medyczny Poznań)
* Sesja Młodych Badaczy
12:45-14:55
Protetyka Słuchu w Medycynie - Sesja I - CKD sala A
Przewodniczący: prof. dr hab. Edward Hojan, prof. dr hab. Andrzej Obrębowski
12:45-13:05
Implantacja bilateralna u dziecka z głuchotą
prof. dr hab. Wiesław Konopka (Klinika Otolaryngologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi)
13:05-13:25
Zagrożenia środowiskowe na hałas a ryzyko utraty słuchu
prof. dr hab. Mariola Śliwińska-Kowalska (Klinika Audiologii i Foniatrii, Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi)
13:25-13:45
Diagnostyka zaburzeń słuchu u małego dziecka metodami obiektywnymi
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kochanek (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa; Katedra Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
13:45-14:05
Dopasowanie kostnych aparatów słuchowych
prof. UAM, dr hab. Roman Gołębiewski (Katedra Akustyki, Wydział Fizyki UAM, Poznań)
14:05-14:20
Najnowsze rozwiązania aparatów słuchowych firmy Signia
Paweł Robak (Signia)
14:20-14:35
Skutki wyboru dopasowania otwartego i zamkniętego - koniec kompromisu
Tomasz Skwierczyński (SONOVA)
14:35-14:55
Implanty słuchowe w praktyce protetyka słuchu
prof. dr hab. Piotr Skarżyński (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa-Kajetany, Warszawski Uniwersytet Medyczny)
14:55-15:20
Przerwa kawowa
14:55-15:20
Sesja posterowa - ciągła - 23-24.09. (Ocena prac przez komisję)
15:20
II FORUM MŁODYCH BADACZY - Sesja I - CKD sala A
Przewodniczący: prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska, prof. dr hab. Jurek Olszewski
15:20-15:30
Walidacja doboru aparatu słuchowego za pomocą kwestionariuszy
mgr Agnieszka Kubala-Owieśny, mgr Agata Kozakiewicz, dr hab. Anna Sinkiewicz prof. UMK (Katedra Otolaryngologii, Foniatrii i Audiologii, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy)
15:30-15:40
Polski język migowy na kierunkach medycznych - czy to ma sens?
mgr Aleksandra Włodarczak (Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego GEST)
15:40-15:50
Innowacyjne formy zdalnego dopasowania aparatów słuchowych u pacjentów z ubytkami w słyszeniu
mgr Anna Tetych (Katedra i Zakład Biofizyki, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
15:50-16:00
Wpływ użytkowania telefonów komórkowych na występowanie szumów usznych - przegląd systematyczny z analizą jakościową przeprowadzonych badań
Artur Kacprzyk (Zakład Biofizyki, Katedra Fizjologii UJ CM, Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM)
16:00-16:10
Ocena przydatności kwestionariusza SCAP-A (Screening Checklist of Auditory Processing-Adults) w przesiewowej diagnostyce zaburzeń przetwarzania słuchowego u osób dorosłych - wyniki wstępne
mgr Agata Kozakiewicz, mgr Agnieszka Kubala-Owieśny, dr hab. Anna Sinkiewicz prof. UMK (Katedra Otolaryngologii, Foniatrii i Audiologii, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy)
16:15-17:45
WARSZTATY - CKD
16:15-17:45
Warsztaty - Szum uszny a patologiczne wzorce ruchowe, czyli jak narząd ruchu wpływa na występowanie problemu
mgr Katarzyna Grabowska (KORE Fizjoterapia Specjalistyczna)
16:15-17:45
Warsztaty - MAPA - Moje Atrybuty, Przeszkody, Ambicje - warsztat identyfikujący zasoby i cele
dr Agnieszka Lewicka-Rabska (Pracownia Farmakoekonomiki Nadciśnienia Tętniczego UMP Poznań)
19:00
Bankiet

piątek, 24.09.2021 r.

08:00-09:30
Warsztaty - Co warto wiedzieć na temat zaburzeń słuchu w postaci szumów usznych
dr Grażyna Bartnik CKD (Szpital IBIS Sensor Cliniq)
09:40-10:40
Protetyka Słuchu w Medycynie - Sesja II - CKD sala A
Przewodniczący: prof. dr hab. Mariola Śliwińska-Kowalska, prof. dr hab. n. med. Wiesław Konopka
09:40-10:00
Nagła głuchota i postępowanie terapeutyczne
prof. dr hab. Jurek Olszewski (Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, UM Łódź)
10:00-10:20
Korzyści z zastosowania kierunkowych aparatów
prof. UAM, dr hab. Ewa Skrodzka (Katedra Akustyki UAM, Poznań)
10:20-10:40
Dwujęzyczne dzieci - szanse i zagrożenia rozwoju
prof. dr hab. Ewa Mojs (Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej UMP, Poznań)
10:40-11:00
Przerwa kawowa
11:00-13:00
Protetyka Słuchu w Medycynie - Sesja III - CKD sala A
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kochanek, prof. UAM, dr hab. Ewa Skrodzka
11:00-11:20
Specyfika komunikacji z osobą starszą
dr hab. Bożena Wiskirska-Woźnica (Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii UMP)
11:20-11:40
Stymulacja bimodalna
dr hab. Michał Karlik (Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii UMP)
11:40-12:00
Zakażenia z grupy TORCH a niedosłuch
dr hab. Katarzyna Wróblewska-Seniuk (Klinika Zakażeń Noworodków UMP)
12:00-12:20
Zaburzenia słuchu w przypadkach niedorozwoju środkowego piętra twarzy
prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska (Katedra i Klinika Ortopedii szczękowej i Ortodoncji UMP)
12:20-12:40
Narząd słuchu i równowagi w ujęciu osteopatycznym?
dr Małgorzata Wójcik, dr Matylda Gwoździcka-Piotrowska, dr Waldemar Wojnowski (Państwowa Szkoła Wyższa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, Instytut Nauk o Zdrowiu, Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii UMP)
12:40-13:00
Protetyk słuchu w Afryce
dr hab. n. med. Dorota Hojan-Jezierska, dr Olgierd Stieler, mgr Agnieszka Łukanowska (Zakład Protetyki Słuchu, Katedra Biofizyki UMP, Poznań)
13:00-13:40
Lunch
13:40-15:00
Forum Młodych Badaczy - Sesja II - CKD sala A
Przewodniczący: dr hab. Anna Sinkiewicz prof. UMK, dr hab. n. med. Dorota Hojan-Jezierska
13:40-14:10
Zarządzanie sobą w czasie
mgr Magdalena Rolska (Doradca kariery współpracujący z BK i BON)
14:10-14:20
Wpływ czynników środowiskowych na powstawanie niedosłuchów i sposoby ich prewencji
Katarzyna Sobolewska, Konrad Januchta, Łukasz Szewczyk, Konstanty Kinecki, Lubosz Ostrowski, Yaroslav Libenko, dr Wawrzyniec Loba (Zakład Protetyki Słuchu, Katedry Biofizyki UMP)
14:20-14:40
Ocena korzyści z aparatów słuchowych u pacjentów z głuchotą starczą
Agata Piłkowska, dr Olgierd Stieler (Zakład Protetyki Słuchu, Katedry Biofizyki UMP)
14:40-14:50
Wpływ bodźca zakłócającego na badania posturograficzne w symulacji widzenia lunetowego
Daria Hecht, dr Marta Urbaniak-Olejnik, dr hab. n. med. Dorota Hojan-Jezierska (Zakład Protetyki Słuchu Katedry Biofizyki UMP)
14:50-15:00
Neuroobrazowanie procesu słyszenia
Ewelina Kalicka, dr Olgierd Stieler (Zakład Protetyki Słuchu Katedry Biofizyki UMP)
15:00-16:45
WARSZTATY - CKD
15:15-16:45
Warsztaty - Głuchy pacjent - specyfika pracy i komunikacja
mgr Aleksandra Włodarczak (Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego "GEST")
15:15-16:45
Warsztaty - Badania ABR u małych dzieci
dr Dariusz Komar, dr Olgierd Stieler, Michał Przysiecki (Zakład Protetyki Słuchu UMP, Poznań)
16:45
Zakończenie
 
Sesja Posterowa II Forum Młodych Badaczy
1
Wybrane metody terapii surdologopedycznej dzieci z zaburzeniami słuchu
Wioletta Weronika Bociuk (Naukowe Koło Logopedów i Audiologów, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
2
Współwystępowanie zaburzeń w obrębie narządu słuchu oraz układu stomatognatycznym u pacjentów w wieku rozwojowym - doniesienie wstępne
Karolina Szuflak, Karolina Gerreth (Szkoła Doktorska UMP)
3
Zawodowe uszkodzenia słuchu u lekarzy dentystów na podstawie piśmiennictwa
Krystian Czernikiewicz, Bazyl Monczak, Kacper Nijakowski, Anna Surdacka (Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu)
4
Czynniki ryzyka uszkodzenia słuchu u noworodków objętych opieką w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Białymstoku w 2015 roku
Magdalena Małyska, Marek Szczepański (Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
5
Metody terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego u dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia
Joanna Borek, Roksana Malak, Oskar Komisarek, Włodzimierz Samborski, Teresa Matthews-Brzozowska (Katedra i Klinika Ortodoncji i Ortopedii Szczękowej)
6
Analiza wyników po wszczepieniu implantu ślimakowego u dzieci poniżej 18 miesiąca życia
Sylwia Woszczyńska, Olgierd Stieler (Zakład Protetyki Słuchu, Katedra Biofizyki UMP)
7
Teleaudiologia w codziennej pracy protetyka słuchu
Magdalena Sobieraj, Dorota Hojan-Jezierska (Zakład Protetyki Słuchu, Katedra Biofizyki UMP)
aktualizacja: 2021-11-14