menu
nagłówek | header | image

Monografia

Wzorem lat ubiegłych, planowane jest opublikowanie recenzowanych prac pełnotekstowych w opracowaniu monograficznym „Biofizyka a Medycyna” seria monografii oraz „Wyzwania Współczesnej Protetyki Słuchu” seria monografii.

Osoby zainteresowane publikacją proszone są o przesłanie tekstu pracy wraz z wypełnionym oświadczeniem w terminie do 30 czerwca 2021 na adres:

plik do pobrania:
ikona PDF Oświadczenie
ikona PDF Formatka monografii

Uprzejmie informujemy, że w roku 2019 decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wydawnictwo Naukowe UMP znalazło się na liście wydawnictw, których monografie otrzymają 80 pkt. ministerialnych. Oznacza to, że każdy rozdział w monografii wydanej w naszym Wydawnictwie w roku bieżącym i kolejnych otrzyma 20 pkt.
http://www.bip.nauka.gov.pl/inne2/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-18-stycznia-2019-r-w-sprawie-wykazu-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe.html

Warunkiem opublikowania zaakceptowanej pracy jest wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości za jedną pracę w terminie do 30 czerwca 2021.

W przypadku liczby autorów przekraczającej 3 osoby opłata wynosi: 500 zł

aktualizacja: 2021-11-14