menu
nagłówek | header | image

Komunikaty

  • Komunikat nr 1
  • Komunikat nr 2
  • Wszystkie streszczenia wykładów będą dostępne i możliwe do pobrania ONLINE.
  • Certyfikaty za udział w wydarzeniach będą elektroniczne i rozsyłane drogą mailową po zakończeniu konferencji do wszystkich uczestników, którzy przejdą przez rejestrację w Sekretariacie Konferencji.
  • Za udział w wydarzeniacha na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów i udokumentowanej liczby godzin uczestnictwa w konferencji, lekarzowi przysługuje 10 punktów edukacyjnych.
aktualizacja: 2021-11-14