menu
nagłówek | header | image

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:

 • Prof. dr hab. Leszek Kubisz
 • Dr hab. Dorota Hojan-Jezierska

Członkowie:

 • Prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska
 • Dr hab. Anna Marcinkowska-Gapińska
 • Dr Weronika Kawałkiewicz
 • Dr Wawrzyniec Loba
 • Dr Marta Urbaniak-Olejnik

Komitet Naukowy
VI Sympozjum Protetyka Słuchu w Medycynie

 • Dr hab. n. med. Dorota Hojan-Jezierska - przewodnicząca
 • Prof. dr hab. Henryk Drozdowski
 • Prof. dr hab.n.med. Marcin Gabriel
 • Prof. UAM, dr hab. Roman Gołębiewski
 • Prof. dr hab. Edward Hojan
 • Prof. dr hab. Feliks Jaroszyk
 • Prof. dr hab. n.med. i n.o zdr. Krzysztof Kochanek
 • Prof. dr hab. n.med. Wiesław Konopka
 • Prof. dr hab. Anita Magowska
 • Prof. dr hab. n.med. Julian Malicki
 • Prof. dr hab. n.med.Teresa Matthews-Brzozowska
 • Prof. dr hab. n.med. Bogdan Miśkowiak
 • Prof. dr hab. n. o zdr. Ewa Mojs
 • Prof. dr hab.n.med. Andrzej Obrębowski
 • Prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski
 • Prof. dr hab. n. med. Piotr Skarżyński
 • Prof. UAM, dr hab. Ewa Skrodzka
 • Prof. dr hab. n. med. Mariola Śliwińska-Kowalska
 • Dr hab. n. med. Monika Grygorowicz
 • Dr hab. n. med. Michał Karlik
 • Dr hab. n. med. Anna Marcinkowska-Gapińska
 • Dr hab. n. med. Anna Sinkiewicz prof. UMK
 • Dr hab. n. med. Bożena Wiskirska-Woźnica
 • Dr hab. n. med. Katarzyna Wróblewska-Seniuk

Komitet Naukowy
VII Sympozjum Biofizyka a Medycyna

Przewodniczący:

 • Prof. dr hab. Leszek Kubisz
 • Dr hab. Dorota Hojan-Jezierska

Członkowie:

 • Dr hab. Piotr Boguś
 • Prof. dr hab. Henryk Drozdowski
 • Prof. dr hab. Marcin Gabriel
 • Dr hab. Monika Grygorowicz
 • Dr hab. Sławomir Grzegorczyn
 • Prof. dr hab. Edward Hojan
 • Prof. dr hab. Feliks Jaroszyk
 • Prof. dr hab. Stefan Kruszewski
 • Dr hab. Danuta Lietz-Kijak
 • Prof. dr hab. Krystyna Lisiecka-Opalko
 • Prof. dr hab. Anita Magowska
 • Prof. dr hab. Julian Malicki
 • Prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska
 • Dr hab. Anna Marcinkowska-Gapińska
 • Prof. dr hab. Bogdan Miśkowiak
 • Prof. dr hab. Andrzej Obrębowski
 • Prof. dr hab. Grażyna Olchowik
 • Prof. dr hab. Alina Sionkowska
 • Prof. dr. hab. Jerzy Sokalski
 • Prof. dr Fred Spijkervet
 • Prof. dr hab. Marcin Stopa
 • Prof. dr hab. Hanna Trębacz
 • Dr hab. Wojciech Warchoł
aktualizacja: 2021-11-14